Březnická fara

Zda byla fara založena při gotické přestavbě kostela roku 1338 nebo zde stávala při kostele již dříve, nelze pro nedostatek zpráv přesně určit. Prvním známým farářem v Březníku byl kněz Vít , ktérému roku 1338 Ješek Březnický z Náchoda daroval poplatný lán v Březníku, který zdědil po svém otci Hronovi z Náchoda. Šlo o usedlost, ze které byly všechny poplatky a dávky odváděny faráři. Tuto listinu s ním podepsali i jeho bratři Hron a Matěj z Náchoda.

Kolem roku 1340 náležela fara k děkanství tasovskému. Dne 3.května 1345 vyšehradský a olomoucký kanovník Jan Podnanský vyzval tasovského děkana, aby spolu s náměšťským a kralickým farářem uvedli kněze Svatoslava na březnickou faru. Z listiny pocházející z roku 1345 se také dovídáme, že březnickou faru obsazoval klášter křižovníků Božího hrobu na Zderaze v Praze.

Patronát nad březnickou farou byl v pozdějších letech příčinou řady nesvárů. Po roce 1419 se zmocnili patronátu světští držitelé Březníka. Protože jich bylo více, začali se soudit, zejména když podobojí vladykové z Kralic se dělili o patronát s pány z Náchoda, kteří byli katolíky. Majitelé podobojí katolickému faráři odpírali desátky. Roku 1464 Matěj z Náchoda a Březníka žaloval Víta z Kralic pro 60 hřiven, že mu vzal tři léta desátky v Březníku, v Kuroslepech a u Kraví Hory, což příslušelo k faře Březnické. Později dali Náchodští a Kraličtí svou rozepři o patronát k rozsouzení panu Vilému z Pernštejna. Ten rozhodl, aby se ve farním podací páni majitelé střídali, a sice páni z Náchoda, aby faru podávali dvakrát a páni z Kralic jednou. Ale již roku 1481 Zbyněk z Kralic a z Březníka pohnal Matěje z Náchoda a Březníka o 50 kop, že smlouvy nedodržel. Proti tomu se ohradil Matěj a žaloval Hynka také o 50 kop, že mu zabraňoval, aby knězi mohl podat březnické fary.

V letech 1508 - 1511 působil v Březníku farář Jakub a v letech 1512 až 1514 farář Bartoloměj. Roku 1522 pohnal syn Matěje, Oldřich Březnický z Náchoda, pana Jana z Pernštejna o březnické podací, a aby také Jindřich, jeho syna, udělá poručíkem. Na faru byl totiž Janem dosazen evangelík Stanislav. Oldřich však zemřel dříve, než byla pře vyřešena. Roku 1522 byl na březnickou faru dosazen Janem z Pernštejna ultrakvista Jan, ale ten byl zemským soudem brzy odstraněn. Po vypuzení nekatolíků zdejší fara zanikla. V letech 1630 až 1784 byla přidělena do Mohelna.

Eva Macková:Diplomová práce“Z dějin obce Březníka“(úryvek)
 

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch