Elektrifikace obce

O zavedení elektrického proudu do obce rozhodlo obecní zastupitelstvo za starostování Emila Řezaniny čp.47 dne 6.dubna 1924. Západomoravským elektrárnám v Oslavanech musela obec složit 90 000 Kč a tak k získání části finančních prostředků rozprodala 90 akcií po 300 Kč. Začátkem roku 1926 již po celé obci stály sloupy, na které montéři natahovali poslední metry drátů. Poprvé se v Březníku rozsvítily elektrické žárovky 9.února 1926 o 16 hodině. V hostinci Aloise Kříže toho večera bylo veselo. Mimořádnou událost sem přišlo oslavit mnoho obyvatel obce. Nechyběla ani hasičská dechovka Jana Nedvěda.

Posledního únorového dne seznámil zástupce Západomoravských elektráren náčelníka hasičů Aloise Lysáka s hlavním vypínačem, který byl instalován na sloupě v polích nedaleko hopspodářství Josefa Chadima čp.56. Klíč od spínací skříně byl také celá léta uložen v jeho usedlosti, aby byl v případě požáru v obci rychle přístupný. V prosinci 1925 se také na hasičské schůzi jednalo o zavedení elektrického osvětlení do zbrojnice. Návrh neprošel, neboť roční poplatek 60 Kč se zdál většině hasičů vysoký. Obdobně se v obci zachovala řada rodin a dále používala ke svícení petrolejové lampy. Veřejné osvětlení po obci zabezpečovalo 23 el.světel umístěných na sloupech.

V obecní kronice se také uvádí, že 11.února 1926 uspořádal pan Trnka, který byl v obci zaměstnán při stavbě elektrického vedení, ve škole první rádiový přenos. Této novince byli přítomni všichni žáci a s nimi i řada rodičů. Během roku si zakoupil čtyřlampový rádiový přijímač řídící učitel Alois Lysák. Mezi prvními koncesionáři krystalových přijímačů byli Josef Růžička čp.23, Jan Rybníček čp.124, Josef Krotký čp.73, Richard Nováček čp.4 a hostinský A.Doležal čp.10. Marie Menšíková čp.5 (nar. 1913) ve svých vzpomínkách uvedla, že se koncem 30. let během léta každý večer scházela omladina před Růžičkovým domem a při hudbě z radiopřijímače, který býval vystaven v okně, zkoušela první taneční kroky.

Na jaře roku 1969 došlo po 43 letech v obci na generální opravu elektrické sítě a veřejného osvětlení. Dřevěné sloupy po obci byly nahrazeny betonovými. Byla zbourána původní budova transformátoru u myslivny a na území obce instalovány 4 nové trafostanice. Hlavní v zahradě myslivny, další pak na Horkách, v Močitkách a u živočišné farmy družstva. Tak byla obec rozdělena na 4 úseky a případná porucha nepostihne celou obec. Na hlavních komunikacích (silnice Kralice, Náměšť, Mohelno) bylo instalováno 53 výbojkových světel, na vedlejších ulicích po obci 59 žárovek. Celkem dnes ulice v obci osvětluje 112 těles veřejného osvětlení. Rozpočet byl v té době 109 000 Kč.

 

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch