Ustavení hasičského sboru

Podle obecní kroniky ustavení hasičského sboru předcházela agitace mezi občany o prospěšnosti sboru a starosta František Řezanina čp.44 zakoupil v roce 1893 přenosnou stříkačku bez kol. Čerpadlo s nádrží na vodu bylo připevněno na nosítkách a voda se do stříkačky nosila. Řádná ustanovující shcůze sboru dobrovolných hasičů v Březníku se konala v prosinci 1894. Sešla se z podnětu obecního zastupitelstva, v jehož čele stáli starosta František Řezanina čp.44, rolník Jan Malý čp.24 a rolník Josef Janoušek čp.22. Na schůzi se dostavilo 35 občanů, z nichž 30 se přihlásilo za činné členy. Ze svého středu si zvolili za náčelníka podučitele Karla Malého a podnáčelníky se stali obchodík Jakub Moravec čp.108 a rolník Josef Chadim čp.48. Prvním starostou sboru byl zvolen Josef Janoušek čp.22, náměstkem Jan Malý čp.24 a jednatelem Jan Pejpek čp.36. Zbrojířem byl zvolen kovářský mistr Jan Chadim čp.27.

V prosinci 1894 zakoupila obec od firmy R.A.Smekal za 1200 zlatých čtyřkolovou stříkačku a výzbroj pro 30 mužů. Vše předala do užívání nově založeného hasičského sboru. Poprvé sbor vyjel k požáru 7.června 1895, když v poledne oheň zachvátil dřevěnou stodolu Hynka Krejčího čp.52. Významnou událostí pro obec se také stalo svěcení stříkačky v neděli 21.července 1895. Stříkačku před kostelem vysvětil farář Josef Skála.

Dne 9.června 1895 se v Třebíči konala ustavující shcůze župní hasičské jednoty č.34. Župním revizorem zde byl zvolen Karel Malý, náčelník sboru v Březníku. Na jaře roku 1898 začala obec stavět hasičské skladiště. Oec na tuto stavbu vyčlenila 300 zlatých a sbor 100 zlatých. Z hasičské kroniky se dovídáme, že slavnostní otevření skladiště 4.září 1898 bylo prosté, ale zároveň dojemné. Přijely sbory z Náměště a Mohelna, hodně občanů se sešlo z obce. Ještě koncem roku byl vznesen návrh, aby čtyřkolová stříkačka byla vyměněna za stříkačku pérovanou. Firma R.A.Smekal jí dodala 8.ledna 1899. Doplatek firmě dělal 220 zlatých. Svěcení nové stříkačky a navijáku se konalo za účasti 70 hasičů z okolních sborů 16.července 1899.

Dne 16.července 1905 se v Březníku pod záštitou obecního výboru konal sjezd Třebíčsko-Náměšťské župy č.34 a valná hromada spojená s oslavou 10.výročí trvání sboru svěcením nového hydroforu a veřejným cvičením. Na sjezd přijelo 171 hasičů z 28 sborů. Všeobecná mobilizace v roce 1914 povolala ze sboru do zbraně 20 činných členů, dva z nich, Ludvík Křikava čp.43 a Josef Kašpar čp.13, padli. V roce 1916 zemřel i starosta sboru Jan Malý čp.24. Na první poválečné schůzi bylo do sboru přijato 8 mladých členů a novým starostou byl zvolen Josef Kříž čp.14.

V březnu 1923 sehráli hasiči v hostinci u A.Kříže svoje první divadelní představení. Režie se ujal Theodor Mužík čp.28 a s hasiči nacvičil hru Ladislava Stroupežnického "Naši furianti". V roce 1924 se hasiči podíleli na vybudování a slavnostním odhalení pomníku padlým vojínům v I.světové válce. Dne 16.prosince 1924 nečekaně zemřel ve věku 56 let zakladatel a náčelník sboru Karel Malý. Smutnou zprávu přineslo i zvlášní číslo župního Věstníku. Na pohřeb se sjelo 127 hasičů z 25 sborů. Karel Malý byl za své zásluhy jmenován čestným občanem obce. V lednu 1926 byl na valné hromdě novým náčelníkem zvolen učitel Alois Lysák.

(Podrobněji  samostatné publikaci "Sto let DHS v Březníku 1894-1994)

 

 

 

 

 

 

 

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch