Jan Sokol z Lamberka

Výpisy z popravčí knihy dokládají, že mezi loupežníky na rozhraní 14. a 15. století přibývá zemanských jmen. Šlo tedy o násilníky urozené, někdy i stavu panského. Vedle jednotlivců se v knize objevují celá tovaryšstva, organizované bandy. Často u nich nejde o prostou loupež kvůli obohacení, ale už jistou formu nepřátelství (války) vycházejícího z neshod politických, právních nebo soukromých. Záhy můžeme postihnout moravského markrabího Prokopa (zemřel 1405), jako vlastního organizátora operací. Zápisy např. přibližují údaje o útoku vedeném proti pánům z Rožumberka v letech 1399 až 1401 z Moravy.

Jedním z jeho nejznámějších vojenských vůdců je řemeslný válečník z té doby Jan Sokol z Lamberka. S nim pracuje řada pomocníků. Jejich opěrné body jsou nejen na Lamberku, ale i na tvrzích Heraltice (mezi Třebíčí a Jihlavou), Hobzí (u Znojma), tvrz Hrádek a na hradě Holoubek u Dalešic. Roty Sokolovy byly ve službě a žoldu markrabího Prokopa v boji s jeho bratrem Joštem (zemřel roku 1411) a jeho spojenci. K těm náležel především Král Zikmund a Jednota panská v Čechách. Tehdy došlo ke zpustošení statků biskupství olomouckého.

První zpráva o Janu Sokolovi z Lamberka se objevuje roku 1396, kdy svědčí v Březníku při donaci (věnování) majetku své švagrové, vdově po Jaroslavu z Lamberka. Roku 1399 zapisuje mu král Václav 300 kop a v prosinci 1400 mu daruje odúmrtí po všem království do sumy 300 kop. Za to má Sokol konat služby na hradě Vyšehradě. Z roku 1402 pochází odpověď Jana Sokola obci Nového Města Pražského, že se neujali uvězněného krále Václava. V prosinci 1403 mu dává král ves Horky a hrad Skalici u Kostelce v Čechách. V dubnu 1404 Sokol slibuje, aby se zbavil exkomikace (vyobcování z církve), že se již nikdy nedotkne nepřátelských statků kapitoly olomoucké, brněnské a kroměřížské.

Na přelomu 14. a 15. století se Jan Sokol podílel na řadě nájezdů, zejména s Albrechtem Bítovkým z Lichtenburku. Ve spojení s přáteli Jindřichem z Kunštátu a jeho bratrem Hynkem, zvaným Suchý čert, ovládli na řadu let velké oblasti jihozápadní Moravy, organizovali loupežné výpravy i na statky rožmberské a rakouské. V roce 1404 pomáhal Jan Sokol Hynku z Kunštátu chránit Znojmo před nájezdy vojsk vévody Albrechta a krále Zikmunda.

V květnu 1407 zmocňuje se Jan Sokol z Lamberka, nyní ve službě Joštově, města Lavy v Rakousku. Když se Rakušanům nepodařilo město osvobodit, došlo k jednání s Joštem a pravděpodobně s jeho souhlasem se dal Jan Sokol do služeb rakouského vévody Leopolda V. Tak uvítal vůdce loupežníků na svém dvoře, aby využil jeho vojenského talentu v boji s bratrem Albrechtem.

V roce 1410 se setkáváme s Janem Sokolem z Lamberka na dolní Visle, kde ve velkém zápase měřilo spojené Polsko a Litva síly s Řádem německých rytířů. Předpokládá se, že to byl Sokol z Lamberka, v té době již proslulý řemeslný válečník, který získal do služeb krále Vladislava Jagellonského řadu českých a moravských námezních vojáků, mezi nimi i Jana Žižku. Většina Čechů zaujala v polském šiku důležité místo. Sokol byl např. v tělesné stráži králově a velel českému pluku. Při velké bitvě 15.července 1410 u Grunwaldu, byla armáda Řádu německých rytířů poražena. Dne 23.září tvořili Sokol s Žižkou posádku hradu Radzina, který byl dobyt. Jan Sokol zemřel 28.září 1410 v Polsku, byl prý otráven. Sokolovi synové Mikuláš a Jaroslav byli z příkazu krále Vladislava vychováni v Krakově. Oba se potom účastnili husitských tažení a Mikuláš, někdejší hejtman Sirotků, byl iniciátorem přivolání Jana Jiskry z Brandýsa na Slovensko.

Ukazuje se, že v případě Sokolově nešlo pouze o „loupežníka“. Ve válečnících druhu Sokola musíme vidět především bojovníky služebné, žoldnéře z řemesla, kteří byli zvyklí měnit své pány. Ovšem vedli vojenská tažení tak, že mohli být zváni loupežníky. Ukazuje se také, že knížecí moc v té době byla proti vojenské zdatnosti bezohledných jedinců z velké nebo i drobné šlechty i proti jejich tlupám všeho druhu, nedostačující.

Prokázalo se také, že v nejbližším okolí Sokolově se nacházela i řada Němců. V jeho rotách se rekrutovali z těch, kteří byli doma pro zločiny nebo jiné viny stíháni, hledali útočiště v sousedství a ovšem hlavně v tovaryšstvech podobných těm, z nichž vyšli.

Tehdejší doba měla pro tyto činy jiná měřítka, než máme dnes my. Panoši té doby viděli v tlupách lapků pravděpodobně povinný úkon vojáka, jenž dal se najmout k určité službě. Byla-li pak soudobá vojna ne pouze rytířským soubojem, ale i šacováním, jímáním a loupeží, nemohlo být zásadně nečestným bojovat v tlupě loupežníků. Uplynulá doba se k tomuto stanovisku nehlásí jednomyslně, často odsuzuje jejich lupičský ráz, někdy přímo mluví jen o lotrech a lupičích a ne o vojácích.

(Jan Pekař - Žižka a jeho doba, díl II.str.24-52.)
 

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch