Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Březnický kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie je pro svou krásu a starobylost řazen k perlám mezi moravskými kostely. Jeho původ je odhadován na konec XII.století do období románského. Z románské budovy se zachovala čtyři podlaží hranolové věže a obvodní zdivo obdélné lodi. Stavba stojí na návrší a obklopuje ji hřbitov vyvýšený nad okolní terén a obehnaný kamennou ohradní a zároveň opěrnou zdí, postavenou v letech 1782 - 1783. Stěny lodi jsou vystavěny z hustě kladených kvádříků z permského pískovce, spáry mezi nimi jsou podřezány a vybíleny, takže stavba působí dojmem malé hmotnosti.

Mezi dvěma obdélnými okny v podélných stěnách se zachoval vždy jeden původní úzký zazděný okenní otvor, dovnitř se zužující. Lze předpokládat, že v románské době měla každá podélná stěna tři takováto okna a loď rovný dřevěný strop a dřevěnou emporu. Zadní nároží lodi člení předstupující lesény, které přecházejí pod hlavní římsou v jednoduchý obloučkový vlys s odtesanými konzolkami a zubořezem nad ním. Zdivo věže není zavázáno do zdiva lodi, což svědčí o dvou stavebních etapách. Věž však byla postavena záhy po dokončení lodi, jak dokládá mimo jiné materiál jejího zdiva.

Do jejího přízemí, které si podrželo původní valenou klenbu, se vcházelo dnes zazděným otvorem v západní zdi lodi. První patro věže je přístupno na západní straně po novějším schodišti. Další patra jsou oddělena pouze dřevěnými podlahami. Páté, zvonicové podlaží přistavěné v letech 1782 - 1783, je zděné z cihel a omítnuté. Pro datování kostela v Březníku je důležitý zubořez a neprofilovaný obloučkový vlys, podle kterých ho lze umístit do poslední čtvrtiny 12.století. Jelikož vstup do prvního pata věže nebyl dosažitelný ze země, lze předpokládat na západní straně kostela šlechtické sídlo, dvorec, z něhož byl kostel přístupný spojovací chodbou v úrovni patra.

Jméno Zaviše z Březníka na listině z roku 1237 skutečně dosvědčuje, že ves Březník byla šlechtickým majetkem a držitel zde měl své sídlo s vlastním kostelem. V následujících letech se připomíná v Březníku tvrz, v 16.století asi již zaniklá. Stavebníkem kostela byl některý přímý předchůdce Zaviše z Březníka. V roce 1304 prodělal Březník vpád nomanských kmenů Kumánů, při čemž utrpěl škody i kostel. Obnově a přestavbě došlo v roce 1338 Janem Ješkem z Náchoda a to již ve slohu gotickém. Tehdy dostal půdorys stavby podobu kříže. Byla vystavěna příční loď a presbytář s pěknými klenbami, žebry a svorníky.Zvláštní pozornost si zaslouží sedile v presbytáři proti vchodu do sakristie. Je trojdílná a je nejkrásnějším prvkem gotické části kostela.

Poslední stavební úpravy, které vtiskly kostelu nynější vzhled, nemají umělecký význam. Byly většinou podniknuty v letech 1782 a 1783 nákladem hraběte Karla Haugwitze, majitelé náměšťského zámku. Úpravy připomíná pamětní deska vsazená do vnější zdi jižní předsíně.


Zvony a monstrance

Náš farní kostel Nanebevzetí Panny Marie se také honosí třemi historicky cennými zvony. Za pana Matěje z Březníka a Náchoda byl v roce 1491 zavěšen nejstarší ze zvonů. Jde o pozdně gotický zvon /průměr 95 cm, váha 896 kg /, který nese na svém obvodu českou legendu:“Tento zvon byl ulit ke cti a chvále Pánu Bohu a Panně Marii do Březníka léta božího MCCCCLXXXXI“. K němu se o sedm roků později přidružil druhy zvon /průměr 80 cm, váha 560 kg/. Na jeho obvodu je latinská legenda doplněná reliéfem, který znázorňuje Pannu Marii s Ježíškem. Trojici uzavírá nejmenší zvon tzv. umíráček, který nese český nápis:“Tento zvon byl pořízen ke cti a chvále Pána Bohu a Matce Boží nákladem obcí Březník a Kuroslepy v roce 1559“. Navíc je po obvodu zdoben krásným květinovým ornamentem. Dnes se dá mluvit o malém zázraku, že se zvony bez větší úhony do dnešních dnů uchovaly. V minulosti byly vystaveny požárům, v posledních dvou stoletích válkám. Zvláště ve II.světové válce mnoho farností přišlo o zvony, které byly určeny k roztavení pro válečné účely a často z věží necitelně shazovány.

Pro březnický kostel byla také zhotovena v pozdní gotice (1522) jedinečná uměleckořemeslná zlatá monstrance. Vychází tvarově z gotické architektury. Spočívá na polygonálním dříku s bohatě zdobeným ořechem, který ústí do laločnaté nohy. Průhlednou válcovou schránku s lunulou, do níž se zasazuje hostie, obklopuje a završuje les sloupků a fiál, mezi něž jsou ještě vloženy plně plastické sošky sv. světců.

Udivuje, jak mohla být tato složitá sestava vtěsnána do monstrance, jejíž výška se pohybuje kolem 75 centimetrů.

( Jan Sedlák - Náměšť n.O. a okolí, OLYMPIA 1973)

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch