Od krámku k samoobsluze

Na vesnicích v minulosti obchody nebyly. Řadu let byl v Náměšti jediný, kde se dala koupit sůl, ocet a další maličkosti. Sedláci jezdívali na trh s máslem, drůbeží, vejci, hrachem a dalšími produkty hlavně do Ivančic, kde se dalo výhodně nakoupit od Židů. Podle rodinné kroniky E. Krejčího čp.31, první obchod v Březníku byl v prvé polovině 19.století u Sklenářů čp.42 (dnes nový dům Zd. Kalouska). Prodávala se zde hlavně kořalka. Sedláci v létě sedávali v zahradě a popíjeli zde do noci. Sklenář neuměl počítat a tak jej zákazníci šidili. Často také vracel víc, než mu lidé dali. Brzo musel domek prodat, neboť se zadlužil (koupil jej kovář Rozenbaum).

Po roce 1848 přicházeli na vesnice Židé a otevírali zde obchody. Do Březníka se přistěhovala z Polska rodina Mose-Polaka. Zavedla si smíšený obchod, ale prodávala hlavně kořalku. Zvláště židovka byla zdatnou obchodnicí. Od sedláků kupovala drůbež, vejce, obilí a vše vozila do Ivančic. Později si zřídila "banku", ve které bylo možno uložit peníze. Rodina bohatla a po čase se přestěhovala do Ivančic, kde dále obchodovala.

V Náměšti byl kolem roku 1860 zavedený potravinářský spolek u Štětků. Zde se vyučil prodavačem bystrý mladík František Havelka. Když spolek zkrachoval, najal si Frant. Havelka v Březníku obchod v domě čp.108. Kořalku začal prodávat přes ulici, nebál se měnit zboží za obilí. Obchod se mu dařil. František Havelka si v obci postavil nový dům s pekárnou čp.96. Protože však v novém obchodě přestal dávat na dluh, zákazníky začal ztrácet.

Obchod na Rynku v čp.108 si pronajal Jakub Moravec, který dělal stárka ve skřipinském mlýně. Prodával i o nedělích a postupně se stal silným konkurentem obchodníku Havelkovi. Mezi lidmi v té době nebylo peněz a tak selky i služebnictvo přinášeli do krámu na výměnu všechno možné. Dobrý obchodník mohl vydělat na všem, ale prodej na úvěr jej také mohl přivést na mizinu. Po příchodu majitele domu Josefa Řezaniny z vojny (1897) dostal Jakub Moravec výpověď a odstěhoval se do Výmyslic, kde koupil obchod.

Pro obchodníky v obci koncem 19.století začaly zlé doby, neboť do popředí se dostávaly různé potravinářské spolky. Byly namířeny hlavně proti židovským obchodům, ale i dalším obchodníkům, o kterých se občané domnívali, že zboží předražují a mají velké zisky. Roku 1897 byl ustaven spolek "Vlastimil", který vznikl z popudu dělnických předáků. V Březníku zřídil spolkový obchod pan Stejskal na čp.32, ale brzy zkrachoval. V roce 1878 ustavil učitel Němec z Kralic v obci Hospodářskou besídku, která se v roce 1899 přeměnila na Čtenářský spolek. Vedle kulturní činnosti se tento spolek věnoval i obchodní činnosti. Zboží kupoval ve velkém a každou sobotu se v hostinci u Doležalů čp.10 zájemcům prodávalo. V "Besídce" se hned platilo a k dostání byl široký sortiment zboží, od soli a cukru až po kávu a petrolej. K obchodníkům v obci se začalo chodit jen pro zboží, které v Besídce nebylo. Josefa Řezaninu situace donutila k tomu, že se vedle obchodu začal věnovat i hospodářství. Později hospodský Doležal vedl "Besídku" sám.

Když se po I.světové válce toto zboží v hostinci nesmělo prodávat, převzal "Besídku" mlynář Al. Jarolím, po něm krejčí Emil Křikava čp.81 a Cyril Suchánek čp.80. Obchod se ani jednomu nevedl a "Besídka" se rozpadla. V roce 1924 stolař Jan Rybníček čp.124 a koželuh Ant. Zahradníček postavili v Močitkách poschoďový dům. Jan Rybníček vedle stolařské dílny otevřel pomoci konzumního spolku prodejnu. Spoléhal, že zde budou kupovat i z Kuroslep. Sortiment měl široký a začal prodávat i látky. Při tom se zadlužil a konzum byl odstěhován ke Stejskalům čp.32, ale i zde se nedařilo. Obchod zanikl a zbývající zboží výhodně koupil obchodník Frant. Havelka čp.96.

Úspěšnější již byl Josef Krotký čp.73. Po válce nejdříve provozoval stolařství. Později si zřídil pomoci firmy Prager ze Zastávky obchod. Měl široký sortiment zboží. Vyhledávané u něho byly laciné koňské uzeniny, které nakupoval u Valdmanna v Náměšti. Později si otevřel i trafiku (výdej kuřiva zde byl i za války). Jeho syn Emil na Horkách postavil rodinný dům čp.152, kde si pod patronací firmy Prager otevřel obchod, který sloužil občanům do poloviny 60.let. K dostání zde po roce 1960. K dostání zde po roce 1960 byly i pohonné hmoty.

Dne 21.června 1936 bylo v obci otevřeno dělnické spotřební družstvo "Včela". Prodejní místnosti si pronajalo v domě rolníka Augustina Musila čp.48. Vedoucím prodejny byl dlouhá léta Albín Hladík čp.111 (1907-1975). Prodejna začala konkurovat soukromým prodejcům Emilu Krotkému na Horkách čp.152 (1912-1981), jeho otci Josefu Krokému v Zábřezí čp.73, sestrám Havelkovým čp.96 a Josefu Řezaninovi v Rynku čp.108. Po roce 1945 se provozovna Včely přestěhovala do uvolněného domu čp.104 a někteří soukromí prodejci začátkem 50.let ukončili činnost (prodejny v domech čp.73 a 108).

Po roce 1950 na venkově začalo vyvíjet činnost spotřební lidové družstvo Jednota (družstvo Včela obnovilo činnost pouze v Praze). To se rozhodlo postavit v Březníku samoobsluhu. Její výstavba byla zahájena na zahradě Josefa  Tůmy čp.71 dne 10.října 1965. Prodejnu obec stavěla v akci "Z" za vydatné brigádnické pomoci občanů. Náklady na stavbu ve výši 360 000 Kč hradilo LSD Jednota v Moravských Budějovicích. Prodej zde byl zahájen v červnu 1967. Po otevření nové samoobsluhy byly prodejny na Horkách a bývalé Včely zrušeny.

Po roce 1990 soukromá obchodní činnost v obci znovu ožila. Vedle samoobsluhy v březnu 1991 otevřel prodejnu se smíšeným zbožím Josef Pilát na Horkách v domě pana Žáka čp.154. Další prodejnu s názvem "Konzum pod ořechem" otevřel v listopadu 1991 Karel Řehoř v Močitkách v domě čp.162. Tato prodejna byla v červnu 1992 uzavřena. Zatím poslední obchod na Volné straně v prosinci 1992 otevřel Miroslav Černý v domě čp.60.

 

 

 

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch