Modernizace domácností

Dvacáté století přineslo nebývalou modernizaci domácností. Rozhodným způsobem ji umožila již zmíněná elektrifikace obce v roce 1926. V roce 1931 se v obci objevila první auta. Koupili si je živnostníci Antonín Habán čp.65, Ladislav Havelka čp.96 a Jan Rybníček čp.124. Během třicátých let si dále auto zakoupili řezník Josef Kříž čp.67, hostinský Antonín Vávra čp.10 a pekař Josef Ležák čp.28. Poté další modernizaci přerušila válka. Počty automobilů a motocyklů se v obci začaly rozrůstat až  v 60. letech. V roce 1970 bylo v domácnostech již 42 automobilů a 103 motocyklů.

Modernizace pronikla i do jednotlivých domácností. V roce 1971 byly rodiny v obci vybaveny 198 lednicemi, 258 pračkami, 33 roboty, 139 vysavači, 59 plynovými a 66 elektrickými sporáky. Při sčítání obyvatelstva v roce 1991 již mělo v obci 227 bytů vodovod, ve 180 bytech bylo splachovací WC  a ve 208 bytech koupelna nebo sprchvový kout. Dále 87 domácností mělo automatickou pračku, 141 mrazničku, 157 barevný televizor a osobní automobil byl ve 131 domácnostech. V roce 1995 došlo v obci k plynofikaci, v každé domácnosti je pevný nebo mobilní telefon. V mnoha rodinách vlastní videokameru.

Rozvoj telefonní sítě v obci

Dne 14.května 1933 byla v hostinci Aloise Kříže čp. 67 uvedena do provozu veřejná telefonní hovorna. Potom se rozvoj na řadu roků zastavil. V roce 1950 bylo na telefonní síť v Březníku napojeno 9 účastníků - veřejná hovorna u Křížů, kancelář MNV, správa polesí, základní škola, stolař Jan Doležal čp.79, řezník Ant.Habán čp.65, mlynář Al.Jaromím čp.132, obchodník Emil Krotký čp.152 a Josef Krejčí čp.52. Účastníci museli točením kličky zazvonit na ústřednu do Náměště n. Oslavou a po objednání účastníka čekat u telefonu na spojení.

Dne 11.prosince 1959 byl dán do provozu v Březníku poštovní úřad. Pošta byla umístěna do obecního domu čp.110. Dveře byly ve štítě k Sochorovým. Prvním vedoucím poštovního úřadu a zároveň i jednatelství Státní spořitelny byl jmenován Josef Odehnal z Kralic. Přeprava poštovních zásilek byla zajišťována autobusovou linkou do Kralic. Prvními poštovními doručovatelkami byly Jiřina Rosendolfová čp.174 a Eva Flesarová čp.179.

V roce 1977 byla v obci instalována automatická telefonní ústředna a počet telefonních stanic se v obci rozrostl na 45. V roce 1996, kdy Telecom položil telefonní kabely do země, byla dána v obci do provozu druhá telefonní budka na Horkách. Ve zmíněném roce bylo v obci již 140 telefonních přípojek.

 

 

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch