Mozaika vývoje obce od roku 1995

Plynofikace obce
Velkým úkolem pro obecní zastupitelstvo bylo zajištění plynofikace obce. Začalo to v roce 1995 položením polynového potrubí od Kralického nádraží na kraj obce na Horkách, což si vyžádalo částku 990 000 Kč. Během roku 1996 plynofikace pokračovala rozvodem plynu po obci a budováním přípojek do jednotlivých domácností a organizací. Koncem roku začalo plynem topit 85% domácností v obci. V roce 1997 došlo na úpravu komunikací narušených překopy. Obec na tyto úpravy vynaložila částku 395 000 Kč.

Oprava kostela a úprava okolí
V roce 1993 došlo ke stavbě zdi v zadaní části hřbitova a opěrné zdi do farního dvora za částku 35 000 Kč. V roce 1995 byla zajištěna generální oprava věžních hodin, která si vyžádala částku 130 000 Kč. Od té doby je hodinový stroj elektrický a ciferníky plastové. Na podzim roku 1997 byl vybudován elektrický rozvod pro osvětlení kulturní památky naší obce - věže a kostela Nanebevzetí Panny Marie. V únoru 1998 se obecní zastupitelstvo rozhodlo opravit kostel. Projekt vypracoval ing. Rudolf Bok a ten řešil odvodnění kostela, zlepšení izolací zdí, opravy omítek, opravu střechy přístřešku před vchodem do kostela, nové měděné okapové roury a vymalování kostela. Práce byly zahájeny  v květnu 1998 a trvaly přes tři roky. Na tyto opravy byla organizována sbírka, která vynesla od občanů Březníka, Kuroslep a podnikatelů částku 124 190 Kč. Roku 2000 byly zvony napojeny na elektrický pohon. Zvony se rozeznívají pravidelně 3krát denně. Je však možné zvonit dle potřeby.

Řešení domovního odpadu
V roce 1991 byla zajištěna nákladem 27 000 Kč rekultivace skládky za Fejfušovými. Ukončeny byly i terénní úpravy po skládce za Malovými. Od roku 1991 má obec povolenou pouze jednu skládku odpadů a to na Padělkách. K této skládce byl vybudován příjezd a hráz proti splavování. Od 1.listopadu 1993 byl v obci zaveden povinný svoz pevných domácích odpadů. Domácnosti byly zdarma vybaveny popelnicemi, což obec přišlo na 55 000 Kč. Koncem 90.let byly po obci rozmístěny kontejnery na třídění odpadu (papír, plasty, sklo aj.). V hospodářském dvoře jsou také k dispozici velkokapacitní kontejnery a je zde zajištěn i sběr železa, starých elektrospotřebičů, baterií aj. Poplatky za likvidaci odpadu se však neustále zvyšují. V roce 2001 činil v obci roční poplatek za jednoho obyvatele 200 Kč.

Úprava veřejných prostranství
V roce 1998 došlo na úpravu a vydláždění chodníku na Zábřezí od domu p. Sochora čp.74 k telefonní budce. O rok později práce pokračovaly v Močitkách, kde byl nově vydlážděn chodník od L. Malacha čp.38 až po Havelkovi čp.96. Byla zde zajištěna zeleň mezi chodníkem a silnicí. V roce 2000 bylo upraveno okolí kolem nového mlýna, včetně dlažby chodníku a vysázení okrasných keřů. V roce 1998 se obecní zastupitelstvo rozhodlo odkoupit budovu bývalé hospody čp.67. O rok později byl objekt zbourán a v dalších dvou letech bylo vzniklé prostranství upraveno. Na podzim roku 2000 byla postavena nová autobusová čekárna, která má nyní stanoviště u nového mlýna.

Další rozvoj obce
Podle posledního celostátního sčítání obyvatelstva na jaře 2001 bylo v Březníku trvale hlášeno 647 občanů, z toho 321 mužů a 326 žen (ve srovnání se sčítáním v roce 1991 ubylo v naší obci 50 občanů). Mužů nad  60 let žije v obci 70, ve věku 16-60 let 200 a do 16ti let je v obci 51 chlapců. U žen je to následující: ženy nad 60 let - 90, ve věku 16-60 let je 192 žen a do 16ti let je 44 děvčat.
Zajímavý je pohled na domy a byty. V době sčítání měl Březník 247 popisných čísel, z toho jich bylo 200 obydlených a 47 neobydlených. Bytů bylo celkem 299. Trvale obydlených je v obci 247 bytů, neobydlených 57 bytů. Při tom je 10 bytů neobydlených přechodně, 20 je využíváno k rekreaci a 22 bytů je už nezpůsobilých k bydlení.
K dalšímu rozvoji obce by mohla přispět nová stavební místa. K 31.prosinci 2000 oslovil obecní úřad 13 zájemců o výstavbu rodinných domků. Obecní zastupitelstvo získalo do vlastnictí obce pozemky na Cibulářích a rozhodlo tuto lokalitu prodat zájemcům o individuální výstavbu.

 

 


Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch