Vybrané statistické údaje

Domy, byty (SLDB) (údaje k 1.3.2001)
Byty celkem 285
Domy celkem 242
Neobydlené byty 36
Neobyd.byty v nevyčl.rekr.chal. 15
Objekty individuální rekreace 54
Trvale obydlené byty 249
Trvale obydlené domy 208
Trvale obydlené rodinné domky 206
Trv.obydl.byty v rodinných domcích 239
Vyčleněné rekreační chalupy 0
 
Druhy pozemků (údaje roku 2002)
Celková výměra pozemku (ha) 1356,907
Chmelnice (ha) 0
Lesní půda (ha) 578,7745
Louky (ha) 31,4167
Orná půda (ha) 641,3241
Ostatní plochy (ha) 57,2352
Ovocné sady (ha) 1,326
Vinice (ha) 0
Vodní plochy (ha) 10,269
Zahrady (ha) 18,9116
Zastavěné plochy (ha) 17,6499
Zemědělská půda (ha) 692,9784
 
Hospodářská činnost (údaje roku 2002)
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 1
Družstevní organizace - počet subjektů 2
Obchodní společnosti - počet subjektů 11
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů 32
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 16
Ostatní právní formy - počet subjektů 8
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 7
Peněžní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 73
Počet podnikatelských subjektů celkem 120
Průmysl - počet podnikatelských subjektů 18
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 20
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 18
Státní organizace - počet subjektů 0
Svobodná povolání - počet subjektů 6
Školství a zdravotnictví - počet subjektů 1
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 2
Zemědělství,lesnictví,rybolov - 25
 
Kultura (údaje roku 2002)
Hřbitov 1
Sakrální stavba 1
Veřejná knihovna vč. poboček 1
 
Obecná charakteristika (údaje roku 2002)
Katastrální plocha (ha) 1356,907
Nadmořská výška (m n.m.) 370
Počet katastrů 1
Počet územně technických jednotek 1
Počet částí obce (CO) 1
První písemná zpráva (rok) 1237
 
Obyvatelstvo (údaje roku 2002)
Muži (z narození celkem) 0
Muži (z obyv.celkem) 342
Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 316
Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -3
Muži (z přistěhovalí celkem) 0
Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -3
Muži (z vystěhovalí celkem) 0
Muži (ze salda migrace celkem) 0
Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 318
Muži (ze zemřelí celkem) 3
Obyvatelstvo celkem/SLBD/ 697
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 637
Počet mužů ve věku 15-59 (z obyv.cel.) 202
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 81
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 205
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 190
Počet obyv. ve věku 0-14 (z obyv.cel.) 140
Počet žadatelů o práci 39
Počet žen ve věku 15-54 (z obyv.cel.) 186
Počet žen(55+) a mužů(60+) (z obyv.cel.) 169
Přirozený přírůstek celkem -7
Přistěhovalí celkem 0
Přírůstek/úbytek celkem -11
Saldo migrace celkem -4
Střední stav obyvatel/k 1.7./ 641
Vystěhovalí celkem 4
Zemřelí celkem 8
Ženy (z narození celkem) 1
Ženy (z obyv.celkem) 355
Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 321
Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -4
Ženy (z přistěhovalí celkem) 0
Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -8
Ženy (z vystěhovalí celkem) 4
Ženy (ze salda migrace celkem) -4
Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 323
Ženy (ze zemřelí celkem) 5
Živě narození celkem 1
 
Peněžnictví (údaje roku 2002)
Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
 
Školství (údaje roku 2002)
Mateřská škola 1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 1
 
Sport (údaje roku 2002)
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1
Tělocvičny (vč. školních) 1
 
Technická vybavenost (údaje roku 2002)
Délka místních komunikací v km 4
Kanalizace bez napojení na ČOV (1-0) 1
Plynofikace obce (1-0) 1
Pošta - počet 1
Poštovní směrovací číslo 67574
Požární hydrant (1-0) 1
Požární nádrž (1-0) 1
Sbor dobrovolných hasičů obce (1-0) 1
Veřejný vodovod (1-0) 1

Data převzata z Českého statistického úřadu: MOS - Městská a Obecní Statistika, vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 590380 Březník

Poslední aktualizace 31.1.2004
 

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch