Vyhláška č. 4/2013 o místním poplatku za svoz a shromažďování kom. odpadu

Poplatek za svoz komunálního odpadu (14 – ti denní svoz popelnic) zůstává i v roce 2014 stejný, to znamená 500 Kč na osobu trvale žijící v obci Březník nebo 500 Kč na nemovitost využívanou k chalupaření.  50 % sleva z této částky je poskytnuta osobám, které vlastní průkaz ZTP/P (je třeba ho doložit ať již osobně na obecním úřadě nebo oskenovanou kopii zaslat e-mailem). Sleva ve výši 250 Kč se dále automaticky poskytuje dětem do 15-ti let, studenti do 26 let pak dokládají stejnou cestou potvrzení o studiu (sleva 250 Kč). Občané, kteří se poměrnou část roku zdržují mimo obec pak platí podle vyhlášky poplatek v plné výši.

Příklad výpočtu celkové částky v Kč za svoz TKO 2014:
 
4 člená rodina – 2 dospělí, a 2 děti - 1 dítě do 15 let, 1 student střední školy 20 let (potvrzení o studiu):
2 dospělí – 1 dospělá osoba - 500 Kč
                     - 1 dospělá osoba, průkaz ZTP/P – 250 Kč
1 dítě  do 15 let– 250 Kč
1 student – 250 Kč, potvrzení o studiu
Celkem rodina zaplatí 1250 Kč.

Tuto částku lze, zaplatit osobně na obecním úřadě Březník, ale také na účet obce č.: 3220-711/0100 (komerční banka). V tomto případě, což je velmi důležité, pro převod použijeme variabilní symbol číslo domu, aby se dala platba identifikovat. Do poznámky můžeme, pro lepší přehlednost, uvést jména členů rodiny, za které je placeno. Zároveň pak e-mailem na adresu podatelna@obecbreznik.cz  nebo obec@obecbreznik.cz zasíláme, pokud uplatňujeme slevu, oskenované potvrzení o studiu a čestné prohlášení.  Kdo z občanů bude platit osobně na obecním úřadě, ať, prosím, tyto dokumenty nezapomene na cestu přibalit.

Poplatek za psa: stejně jako u poplatku za odpad i tady nedošlo ke zdražení, proto za jednoho psa zaplatíme 100 Kč a každého dalšího pak 150 Kč. Pokud budeme platit převodem, částku za svoz odpadu i za psa můžeme platit v jedné položce, jen je třeba zmínit se o tom v poznámce (zprávě příjemci) při platbě. Zde lze uplatnit slevu v plné výši pouze na chovné stanice a psy pracovně určené pro služební účely (policie, armáda).

Stočné: platí pouze občané ulice Cibuláře, kde mají čističku odpadních vod a to ve výši 541 Kč na osobu. Zde se postupuje při platbě stejně, jako u předchozího poplatku: prostě ji přičteme a zmíníme se o ní ve zprávě pro příjemce při odeslání položky z banky. Zde se slevy neuplatňují.

Pokud budete mít, vážení spoluobčané, další otázky na toto (i na jiné téma) volejte na telefonní číslo kanceláře obecního úřadu Březník 568 643 320 (pracovní doba: po, stř.: 8 – 17 hodin, út, čt, pá.: 8 – 14 hodin).

Do obecních vyhlášek je možné nahlédnout na obecním úřadě.

Další informace hledejte v sekci životní situace.

 

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch