První světová válka

Vzplanutí válečného požáru v polovině roku 1914 přineslo všem občanům v obci nemalé starosti. Do frontových zákopů bylo postupně z obce povoláno 67 mužů. Zabezpečování chodu zemědělských usedlostí v plné míře dopadlo na staré hospodáře, ženy a dorůstající děti. V obci se objevilo i několik zajatců, kteří měli zastoupit odvedené hospodáře. Na rodiny dolehla bída a hlad. Potraviny byly na lístky, ale příděl byl velmi malý. Na týden bylo např. na jednu osobu 15dkg mouky. Zemědělci šrotovali žito, šrot prosívali na sítě a z toho pekli černý chleba, který byl ze šrotovníku plný písku. Na vaření se začal pěstovat "tuřín". Byla to řepa podobná vodnici nevalné chuti. Zemědělce také ožebračovalo stálé rekvírování (zabavování). Po vsi chodili komise s vojáky a co našly zemědělcům na půdě, muselo se odevzdat. Vedle obilí zabavovaly seno, slámu, dobytek i koně. Pro válku se hodilo všechno.

S rozrůstajícím se válečným konfliktem přibývalo v obci vdov a sirotků. Když hrozná válka skončila a 28.října 1918 byla vyhlášena samostatná Československá republika, byla 3.listopadu 1918 před domem čp.96 za účasti občanů z celé obce zasazena "lípa svobody". Bylo také vzpomenuto 28 jmen rodáků, kteří se ke svýk rodinám již nikdy nevrátili.

Dodnes jsou jejich jména vytesána na pomníku padlých. 

BOK Alois čp.31 21 let .
DOBROVOLNÝ Josef čp.26 . dělník
FRANĚK František čp.45 42 lt zahradník
HERMAN František čp.8 . .
HLADÍK Josef čp.111 20 let .
JANOUŠEK František čp.22 . zámečník
KAŠPAR Josef čp.13 . rolník tří dětí
KREJČÍ František čp.43 25 let padl první
KŘIKAVA František čp.43 . .
KŘIKAVA Jindřich čp.43 . zam.dráhy
KŘIKAVA Ludvík čp.43 . kovář
KŘÍŽ František čp.31 21 let .
KUDLÁČ Eduard čp.59 20 let .
MALEC Emil čp.54 20 let čeledín
MUSIL Jindřich čp.77 30 let obuvník
NOVÁČEK Josef čp.4 42 let .
OBORNÝ Jan čp.29 . rolník
OSTROVSKÝ Josef čp.103 . dělník
OŠMERA Jan čp.64 25 let .
PÁNEK Matěj čp.3 . .
PEJPEK Theodor čp.36 21 let rolník
ROUSEK Alois čp.38 40 let soukeník
STANĚK František čp.91 . .
STANĚK Josef čp.11 . rolník
SOUKUP Emil čp.3 . krejčí
SUCHÁNEK Josef čp.40 20 let soukeník
ŠANDERA Jan čp.3 20 let .
VESELÝ Jan čp.110 26 let truhlář

 

 

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch