Rekonstrukce veřejného osvětlení v Březníku v roce 2012

Obec Březník byla na konci roku 2011 zaskočena relativně náhlým rozhodnutím firmy E-on  realizovat svůj projekt kabelizace sítě nízkého napětí ve spodní části obce. To pro nás prakticky znamenalo, že v této části obce přijdeme o venkovní osvětlení a místní rozhlas. V té době jsme teprve uvažovali, že během letošního roku připravíme dokumentaci a stavební povolení a vlastní práce proběhnou v roce 2013. Nicméně vše muselo být jinak. Na začátku roku jsme vyřídili všechny papírové války a povedlo se nám vše připravit tak, aby obě akce mohly proběhnout současně při jedněch výkopech.K dnešnímu dni  (listopad 2012) je již tato část obce bez betonových sloupů, závěsných kabelů a drátů elektrických rozvodů a cestu lemují nové osvětlovací stožáry. Úplné dokončení bude nejpozději do konce listopadu. Zbývá ještě dokončit některé vícepráce, které u takové akce nelze nikdy vyloučit. Objevili jsme dvě tři místa, kde bylo nutné ještě doplnit nějaký stožár, a po předání dokumentace skutečného provedení a veškeré potřebné dokumentace budeme moci požádat o kolaudační souhlas.

Stavbu prováděla firma ZMES Třebíč se svými subdodavateli a lze říct, že jejich práci a ochotu vypořádat se s nečekanými situacemi, zejména nálezů různých nezdokumentovaných kanalizačních přípojek při výkopech, lze hodnotit velice kladně. Byli jsme s nimi spokojeni.

Technické řešení osvětlení je postaveno na svítidlech s vysokotlakými sodíkovými výbojkami a rozvaděči se systémem regulace firmy DatmoLux Brno. Toto řešení umožní regulovat světelný tok resp. intenzitu osvětlení ve stanovenou dobu na 60% světelného výkonu. Takto lze rozdílně časově nastavit dva samostatné výběry svítidel, např. kolem hlavní silnice a v postranních uličkách.

 První čeho si člověk hned všimne, je jiná barva světla, což je zřejmé i z těchto dvou amatérských fotografií (foto autor). Dalším momentem je přísně směrované světlo na komunikace a použití nižších stožárů v postranních uličkách. Díky tomu se, vedle výrazně velké části míst, kde intenzita a zejména rovnoměrnost osvětlení ulice značně vzrostla, výjimečně objevila i místa, kde oproti předchozím stožárům nejsou osvětleny zahrady a předzahrádky a to může některým spoluobčanům působit problém. I přesto tyto drobné potíže lze říct, že tato rekonstrukce jistě přinese občanům větší jistotu a pohodu při nočních toulkách obcí.

 Teď ještě kolik to stálo. Náklady, včetně víceprací, dosáhnou necelých 2,7 mil. Kč, vč. DPH. Snad se nám podaří v nějakém dohledném čase zajistit finanční prostředky a zrekonstruovat osvětlení i ve zbývající části obce a zbavit se těch drátů ve vzduchu. Ale kde budou sedávat vlaštovky ...

Ladislav Malach, starosta

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch