O rodu Březnických z Náchoda

Březnický z Náchoda, starožitná rodina panská, která se tak jmenovala po Náchodě a Březníku na Moravě. V jejím puvodním erbu byl černý lev vzpřímený na zlatém štítě. Počátky rodu nebyly bezpečně zjištěny. Jejich předkem byl Pakoslav (1239), jeden z předních pánů zemských. Mladší syn Hron (1241 - 1289) získal Náchod a po něm se pak všichni potomci jmenovali. Mel syny Ješka, Hrona a Matěje, kteří založili dvě větve - českou a moravskou.

Ješek dostal od krále Náchod. Bratři Hron a Matěj sídlili v Březníku, jehož kostel jejich bratr Ješek roku 1338 obdařil. Matěj koupil Petrovice, které zapsal roku 1352 manželce Anně a zemřel před rokem 1355. Po roce 1360 byl postaven na statku nad vtokem říčky Chvojnice do Oslavy nový hrad Kraví Hora, po nějaký čas hlavní sídlo tohoto rodu. (Dnes se zachovaly pouze zbytky hradu - okrouhlá bašta aj.). Ten drželi okolo roku 1370 bratři Ješek, Hron a Leva, synové buď Hronovi nebo Matějovi.

Ješek své díly na Kraví Hoře, Brancouzech, Březníku a Kuroslepech postoupil své manželce, avšak koupil od Hrona dva díly Kraví Hory (totiž jeho a Levův) a podíly v Kuroslepech a Březníku. Roku 1379 prodal svůj díl v Březníku a roku 1387 hrad Kraví Hora. Hron a Leva připomínají se do roku 1379. Tehdy již bylo březnické panství rozděleno na dvě části. Jedné byl držitelem rod pánu z Náchoda a druhá patřila pánum z Knínic, kteří roku 1360 koupili část březnického statku.

Od konce XIV. století vyskytují se bratři Leva a Jan (1390) a od počátku XV. století jejich bratr Jindřich. Leva seděl roku 1409 v Mohelně, roku 1412 získal opet část Březníka a zůstavil dceru Elišku a Dorotu, z nichž ona díl Březníka koupila, ale zase okolo roku 1460 prodala. Jindřich (1406) držel část Březníka, kterou věnoval své manželce Anně ze Slezan (zemřel před rokem 1437). Poté se Anna provdala za Oldřicha z Hostákova.

O jejich synovi Matějovi se píše, že byl zavlečen na Sicilii, kde strávil řadu roků. Jisté je, že se vrátil kolem roku 1437 a v roce 1446 koupil Kuroslepy a nabyl pustého hradu Lamberka. Zemřel po roce 1492 a zanechal Oldřicha, Jindřicha a Brikcího, který zemřel brzy po otci. Jindřich držel tvrz v Březníku a část vesnice, Oldřich z Náchoda pustý Lamberk a něco majetku na Březníku, který venoval roku 1498 manželce Anně z Tavíkovic (zemřel roku 1532).

Roku 1536 Anna z Tavíkovic, vdova po Oldřichu z Náchoda, své věno na Březníku a Kuroslepech začala spravovat se synem Jindřicha Březnického. Ten roku 1549 prodal nejen věnné zboží po matce, ale i po otci zdědený hrad Lamberk Václavu Hodickému z Hodic. Ten vložil březnické zboží roku 1555 Bohunce z Lipé, která je roku 1560 přenechala Pertoldovi z Lipé a ten je předal Oldřichovi z Lomnice. Tak se stalo, že celý rozsáhlý březnický statek (vyjma dvou lánů ve vsi, které drželi vladykové z Kralic) je roku 1560 připojen k panství námeštskému a pod ním setrval až do zrušení roboty roku 1848.

(Ottuv slovník, díl IV., str.659)

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch