Rybníky a vodní nádrže

Pod vesnicí býval asi do roku 1860 panský rybník. Voda od hráze v Rymizi, kde v minulosti stával mlýn, sahala ke kraji obce. V rodinné kronice E.Krejčího čp.31 se uvádí, že kolem roku 1812 si rybník pod vsí i okolní pozemky pronajal oslavanský cukrovar. Ten časem rybník vypustil a začal zde pěstovat cukrovku. Rybník byl zrušen kolem roku 1860. Rybník býval také v Loučkách u panského lesa pod silnicí. Nebyl hluboký, ale rybám se zde dařilo. Po roce 1875 starosta obce Josef Staněk čp.16 zřídil uprostřed obce na místech bývalých sádek (později zahrady domu čp.46 a 47) Velký rybník. Rybník byl z požárních důvodů propojen uličkou na Rynk. Pozemek na uličku uvolnil Filip Němec z čp.12 za náhradní pozemek, který získal od obce.

V první polovině 20.století byly na území obce tři rybníky - v Pastouškách, před domem J. Janouška čp.100 a Velký rybník. Tyto vodní nádrže vyžadovaly pravidelnou údržbu. Že to nebylo vždy jednoduché dokazuje zápis v hasičské kronice, který přibližuje vyvážení bahna z Velkého rybníka v roce 1906.

Protože rybník neměl odpad, byla voda ve dnech 9. a 10.července 1906 nepřetržitě odčerpávána dvěma ručními stříkačkami. Dalších 6 dnů jezdilo od rána do večera deset koňských potahů a při nakládání pracovalo 10 až 15 lidí. Když byl rybník z jedné poloviny odbahněn, byl zhotoven z dřevěných trámů zvláštní vor, aby se koně a vozy nebořily. Celkem pulláníci vyvezli 400 fůr bahna. Rozpočet obce byl 300 korun, skutečně se utratilo 180 korun. Starosta obce František Kříž čp.31 se nakonec za svoji šetrnost dostal do řečí. Když byl v roce 1930 rybník znovu vyvážen, voda byla čerpána 10 hodin dvěma elektrickými čerpadly, která zapůjčil Josef Janoušek čp.100. V červenci 1938 se dočkal generální opravy i rybník v Pastouškách. Byl o tři metry prodloužen odbahněn a opraveny obvodové hráze.

Když došlo k výstavbě rodinných domů na Horkách, postavila obec koncem dvacátých let  "Za branou" pod stavením Jos. Havelky čp.116 novou vodní nádrž, která vznikla přehrazením potoka. K jejímu zrušení došlo v roce 1940, kdy byl pozemek "Za branou" určen ke stavbě rodinných domů. Když v roce 1950 vznikl požár v domě Mir. Podušky čp.127, stala se vodní nádrž opět aktuální. S její výstavbou bylo započato v roce 1952 a byla situována do rokliny vedle domu R. Pokorného čp.160. Protože chyběl obci v té době materiál i peníze, stavba se protáhla na několik let.

Když se v polovině 60.let začalo mluvit o zavezení rybníka v Pastouškách, neboť začal vadit mechanizačnímu středisku JZD, měla jej nahradit nová vodní nádrž pod vesnicí za zahradou Jar. Chadima čp.56. Ta měla současně zajistit ochranu areálu živočišné výroby JZD. I stavba této nádrže se protahovala. V krátké době se ukázalo, že zavezení rybníka v Pastouškách bylo zbytečné, neboť drutstvo odstěhovalo stroje do bývalého střediska STS za Malovy. V roce 1984 byla postavena nákladem 210 000 Kč nová vodní nádrž "Hájek". Vznikla nedaleko silnice na Mohelno přehrazením údolí, kterým je svedena voda z Doubravských. Výsledný efekt není dobrý. Hráz netěsní, voda promáčí a v suchém roce bývá nádrž bez vody. Měla původně sloužit především rekreaci, ale ani pro tu není využívána.

V letech 1985 a 1986 byl brigádnicky za pomoci mechanizace JZD upraven Velký rybník. Vedle vyčistění a zpevnění dna rybníku byl vybudován nový přítok a odtok vody, zpevněny hráze, postaveno nové zábradlí a zavedeno elektrické osvětlení. Celkem zde hasiči a další občané odpracovali 2 300 brigádnických hodin. Obec   na    opravu   vyčlenila 150 000 Kč a příspěvek ve výši 93 000 Kč poskytla Česká státní pojišťovna v Třebíči. Tato modernizace Velkého rybníka se povedla. Během léta je nádrž mládeži využívána ke koupání, v zimě zde bruslí.

Od poloviny 70.let bylo využívání vodních zdrojů v případě požáru v obci stanoveno následovně - pro Močitka, Pastoušky a Kocperky byla určena nádrž na loukách, Volná strana, Rynk a Zábřezí bude zajištěno vodou z Velkého rybníka. Pro Kout byl určen rybníček za Malovými. Ulice Za branou, U sokolovny, U hřiště a Horky mají k dispozici vodní nádrž u sokolovny a v posledních letech i hydranty.

 

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch