USTAVUJÍCÍ  ZASEDÁNÍ
       NOVÉHO  ZASTUPITELSTVA
                     OBCE BŘEZNÍK
         volební období 2010 - 2014


Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce

Obec Březník
Obecní úřad Březník

 I N F O R M A C E

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Březník

 Obecní úřad Březník v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březník, svolaného dosavadním starostou obce ing.Jaroslavem Mojžíšem  v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 Místo konání:         Březník - SOKOLOVNA

 Doba konání:         13.listopadu 2010 od 18:00

 Navržený program:

 1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty

     a) určení počtu místostarostů
     b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva                  
         vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
     c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
     d) volba starosty
     e) volba místostarosty

4) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)

5) Diskuse

 Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 V obci Březník dne 5.11.2010


                          VOLBY  DO  ZASTUPITELSTVA       
                                          OBCE  BŘEZNÍK
                                          15.-16.října 2010


558 voličů v obci
406 volilo
404 platných volebních hlasů


Zvolení členové zastupitelstva pro volební období
2010 - 2014

KDU-ČSL

Pejpek František 49 let 121 hlasů
Sobotková Marie 48 let 100 hlasů

KSČM

Šídlo Jiří 47let 83 hlasů

ODS
Staněk Jaroslav 53 let 93 hlasů
Kříž Zdeněk 40 let 89 hlasů

Veřejnost-sdružení nezávislých kandidátů
Malach Ladislav, ing. 56 let 169 hlasů
Franěk Jaroslav 62 let 153 hlasů
Fraňková Růžena, Paedr. 48 let 136 hlasů

TOP 09
Řezaninová Jana, Bc. 25 let 64 hlasů

Ob
čané Březníka
Mojžíš Jaroslav, ing. 55 let 193 hlasů
Hejlová Zdeňka 53 let 130 hlasů


Celkové výsledky:                                        také zde 

KDU-ČSL

Pejpek František 49 let 121 hlasů
Sobotková Marie 48 let 100 hlasů
Kalousková Jana 41 let 91 hlasů
Řezaninová Jarmila 61 let 81 hlasů
Řezanina František 62 let 75 hlasů
Janata Jaromír 48 let 53 hlasů
Janatová Lucie 23 let 17 hlasů
Fröhlich Miloš 21 let 37 hlasů
Svobodová Eva 49 let 24 hlasů
Hejl Bronislav 31 let 13 hlasů
Kryšková Marie 36 let 32 hlasů

KSČM

Šídlo Jiří 47 let 83 hlasů
Jurášek Marek 37 let 76 hlasů
Jůza Miloš 36 let 48 hlasů
Nevrkla Miloš 49 let 39 hlasů
Fleková Dagmar 48 let 31 hlasů
Chylík Miloslav 54 let 34 hlasů
Požárová Lenka 23 let 32 hlasů
Křapa Radomil 41 let 28 hlasů
Vyskočil Jiří 44 let 31 hlasů
Šídlová Slavomila 46 let 26 hlasů
Staněk Jaroslav 63 let 44 hlasů

ODS

Staněk Jaroslav 53 let 93 hlasů
Kříž Zdeněk 40 let 89 hlasů
Novák Jiří 40 let 85 hlasů
Sázavská Jindra 46 let 83 hlasů
Koubek Lukáš 31 let 65 hlasů
Růžička Jiří 49 let 26 hlasů
Sobotka Radek 50 let 29 hlasů
Bok Radim 31 let 37 hlasů
Chadim Aleš 35 let 11 hlasů
Nevrkla Marek 24 let 33 hlasů
Široký Milan 19 let 16 hlasů


Veřejnos-sdružení nezávislých kandidátů

Malach Ladislav 56 let 169 hlasů
Franěk Jaroslav 62 let 153 hlasů
Fraňková Růžena 48 let 136 hlasů
Trojan Petr 42 let 133 hlasů
Krčma Vlastimil 41 let 117 hlasů
Žák Miroslav 58 let 112 hlasů
Oborný Zdeněk 56 let 63 hlasů
Boudná Ludmila 41 let 68 hlasů

 TOP 09 

Řezaninová Jana 25 let 64 hlasů
Kořinková Jiřina 26 let 48 hlasů
Bábuněk Liboar 28 let 45 hlasů
Nevrklová Simona 25 let 40 hlasů
Klimeš Libor 28 let 17 hlasů
Doležal Vojtěch 24 let 14 hlasů
Oborný Marek 24 let 9 hlasů
Sázavská Petra 25 let 9 hlasů
Musil Martin 19 let 7 hlasů
Sklenářová Petra 22 let 12 hlasů
Budín Libor 21 let 11 hlasů

 Občané Březníka - hlasů pro stranu 689

Mojžíš Jaroslav 55 let 193 hlasů
Hejlová Zdeňka 53 let 130 hlasů
Chadim Jaroslav 31 let 101 hlasů
Kafka Jiří 30 let 83 hlasů
Fábryová Ilona 38 let 96 hlasů
Švarcová Hana 38 let 61 hlasů
Pokorný Rostislav 39 let 25 hlasů

 Starostové a nezávislí - hlasů pro stranu 240

Kořínek Juraj 55 hlasů
Nevrkla Luboš 53 hlasů
Křikavová Leona 28 hlasů
Mojžíš Jaroslav 20 hlasů
Sázavský Vladimír 19 hlasů
Rybníček Zdeněk 14 hlasů
Bok Jan 14 hlasů
Chylíková Jana 12 hlasů
Chylík Miloslav 10 hlasů
Staněk Josef 9 hlasů
Boková Erika 6 hlasů

 


 Počet hlasů pro strany:

 

Veřejnost - SNK 951 hlasů
Občané Březníka 689 hlasů
KDU-ČSL 644 hlasů
ODS 567 hlasů
KSČM 472 hlasů
TOP 09 276 hlasů
Starostové a nezávislí 240 hlasů

  

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch