Vycházka do Cihelny

Kousek za vsí směrem k Náměšti n. Oslavou odbočuje ze silnice doleva polní cesta do malebného údolí, kde bývala v letech 1860-1940 obecní cihelna.Když se však vrátíme o další století zpět, vedla tudy formanská cesta do Náměště a na místech cihelny stávala vyhlášená formanská hospoda. Za časů formanů se hospody stavěly za vesnicí při cestách. V těchto hospodách totiž bývalo rušno ve dne i v noci. Zastavovali zde formani, scházeli se zde handlíři, pytláci i vandrovníci. Když byla v roce 1860 postavena do Náměště nová silnice kolem usedlosti p. Malého čp.24, ztratila na významu cesta údolím ke Kopaninám a výhonem do Louček, zanikla i formanská hospoda.

Od začátku 19.století stále více sílil tlak ze strany rakouských úřadů, aby na obcích byly domy i hospodářská stavení budována z nehořlavých materiálů. Obec tuto nelehkou situaci vyřešila po roce 1860 zřízením obecní cihelny ve zmolině k Jíseňským. Podle rodinné kroniky E.Krejčího čp.31 byla zde postavena jen dřevěná bouda, sušárna, pec a vykopána studna. Zde mohli občané z obce pálit cihly sami za asistence zkušeného cihláře. Pálilo se v pořadí, jak se zájemci přihlásili u starosty. Sami si museli nakopat hlínu a dovést dřevo na topení, nejčastěji pařezy. Prvním cihlářem zde údajně byl pan Holub. Po něm byl cihlářem Kalina, který si zde již postavil domek z nepálených cihel. Kolem roku 1900 se do svého rodiště "šupem" vrátili bratři Ryškové. Nastěhovali se do cihelny a začali vyrábět cihly a tašky. Mladší bratr odešel na vojnu a už se nevrátil. Jan Ryška se oženil a pálení cihel se věnoval dále.

V obecní kronice kronikářka Eva Brůžová zaznamenala vzpomínku Fr. Podušky čp.88 (1914-2000) na výrobu cihel mezi světovými válkami. Produkce z této cihelny pokryla potřebu cihel pro celou obec. Kapacita pálící pece byla až 10 000 kusů cihel. V údolí cihelny se hlína kopala, hnětla, tvarovala do forem, sušila a vypalovala. Pan Ryška bydlel v cihelně v domku čp.109. Sem se k němu jako vdovci přistěhovala paní Karolína Bouzková, která mu v těžké práci vydatně pomáhala. Pálené trople se totiž vyráběly ručně, neboť žádná mechanizace v té době nebyla. Každá cihla, než byla vypálena, prošla několikrát rukama. Cihly se zde vyráběly do začátku II.světové války. Když začaly velké cihelny vyrábět pálené cihly červené, malé obecní cihelny začaly zanikat. Pan J. Ryška se s paní Bouzkovou koncem války z obce odstěhovali a cihelna osiřela.

Když začalo v obci po roce 1956 hospodařit zemědělské družstvo, začaly změny i v tomto malebném koutku přírody. Domek pana Ryšky byl zbourán a vyrostly zde objekty družstevní drůbežárny. Později bylo údolí upraveno a osázeno ořešáky a jabloněmi. Po několika letech došlo ke zbourání drůbežárny a na začátku údolí byl postaven včelín. Několik let se chov včel vyplácel, ale začátkem 90.let zájem o med poklesl. Družstvo tento objekt v roce 1996 prodalo Mysliveckému sdružení, jehož členové si zde svépomocí vybudovali pěknou klubovnu.

 

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch