Základní informace o obci

Poloha a rozloha

Obec Březník leží na úpatí Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 367 m. Úředně obec spadá do kraje Vysočina, okres Třebíč, pověřený úřad s rozšířenou působností sídlí v Náměště nad Oslavou (asi 6 km). Obec je součástí mikroregionu Chvojnice. Katastrální území obce se rozkládá na 1357 hektarech především v mírném dolíku při potoku Luh a svými hranicemi se přímo dotýká říčky Chvojnice a řeky Oslavy. Přesná poloha: zem. šířka 49° 10' 19", zem. délka 16° 11' 40", více informací je možné získat v položce mapy...
Převážnou většinu území tvoří Zemědělská půda (693 hektarů) a Lesní půda (579 hektarů). Výměra zastavěné plochy činní 18 hektarů a 19 hektarů zahrad, podrobněji v sekci statistiky....

Obyvatelstvo

Ke dni 31.12.2002 čítala obec 637 obyvatel, z toho 316 mužů a 321 žen. Od roku 1869, kdy bylo evidováno 661 obyvatel měl počet obyvatel převážně stoupající trend až do roku 1930, kdy bylo napočítáno 934 obyvatel. Od té doby počet obyvatel mírně klesá. Jak dokládá populační křivka. Jedním z našich dlouhodobých cílů je udržet počet obyvatel na pokud možno neklesající úrovni.
Podrobné informace o struktuře obyvatelstva máme z výsledků sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo dne 1.3.2001. Jeho výsledky si můžete prohlédnout na stránce obyvatelstvo. Další užitečné informace je též možné nalézt v sekci statistiky.

Byty, stavební místa, podpora stavebníků

V obci bylo v době sčítání 2001 evidováno 247 domů, z čehož bylo 200 domů obydlených (198 rodinných a 2 bytové domy). V domech bylo celkem napočítáno 300 bytů, z nichž bylo 243 obydlených a 57 neobydlených. Z nichž však 25 slouží k rekreaci, nebo přechodnému pobytu. Převážná většina domů je postavena roku 1946 a výše a je vybavena vodovodem, plynem a ústředním topením.
Podrobnější statistické informace naleznete pod odkazem bydlení...
Obec Březník má z vlastních zdrojů vytvořen Fond rozvoje bydlení, z kterého půjčuje finanční prostředky občanům s trvalým pobytem v obci na rekonstrukce a opravy střech, fasád, oplocení a bytových jáder. Obec má v majetku 4 obecní byty, které jsou všechny pronajaty.
Stavební lokalita Cibuláře je vybudována s kompletní infrastrukturou (kanalizace, vodovod, plyn, elektrika), včetně napojení na ČOV. Všechna stavební místa jsou obsazena a pomalu se zaplňují RD. 
Cibuláře - foto
Stavební lokalita Za branou je novou lokalitou, jejíž výstavba započala v roce 2008. Dvanáct  stavebních parcel o velikosti cca 800 m2 nabízí obec za cenu 220 Kč/m2. I.etapa výstavby zahrnuje osm stavebních míst, které jsou připraveny k okamžitému využití ke stavbě. II. etapa zbývajících čtyř stavebních pozemku je plánována v rozsahu 2-3 let. Do konce roku 2008 byl v této lokalitě zprovozněn plynovod a do podzimu 2009 by měla být dokončena zbývající infrastruktura.

V roce 2004 se obecní úřad přestěhoval do nově zrekonstruované budoy mateřské školy a sídlí v prvním nadzemním podlaží, v kterém byla zřízena i obřadní síň.
V suterénu je funkční sauna, která je v provozu v zimním období a prostory k pronajmutí pro podnikání nebo kulturní akce obce.
V druhém nadzemním podlaží sídlí již zmíněná mateřská školka, která od školního roku 2008/2009 umístila až 26 dětí.

Školství

Obec je zřizovatelem Základní školy jakožto příspěvkové organizace s právní subjektivitou . Škola má devět tříd a navštěvují ji kromě místních žáků i žáci ze spádových obcí obvodu - Kralic, Kuroslep, Horních Lhotic a Vysokých Popovic.  Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Mateřská škola sídlí v jiné budově.

Sport

V obci působí sportovní zájmová organizace TJ Sokol Březník, která má ke své činnosti a sportovnímu vyžití jak členů, tak občanů obce k dispozici travnaté fotbalové hřiště, kde se hrají okresní žákovské soutěže a soutěž dospělých, malé travnaté hřiště u sokolovny pro všechny ostatní sporty, sokolovnu pro florbal, kopanou, rekreační cvičení pro všechny kategorie, aerobik, stolní tenis. Dále hřiště pro nohejbal, odbíjenou, aj. Základní škola pro své hodiny vyučování tělesné výchovy využívá všechna tato sportoviště v obci.
V roce 2008 byl zprovozněn i tenisový antukový kurt, kde byl zahájen provoz v červnu 2008.

Kultura a památky

Mezi tradiční dlouholeté kulturní a společenské akce patří Malý a Velký pouť, Tradiční krojované hody a Ostatková veselice. Bohatost společenského dění v obci doplňují další různé sportovní a kulturní akce pro mládež a občany. Významnou sportovně společenskou organizací je velmi aktivní činnost Sokola Březník společně s SDH Březník. Bohatost společenského, sportovního a kulturního dění v obci dokumentuje od roku 2000 každoročně Videokronika Obce Březník, kde je zachyceno každoročně cca 40 akcí, které proběhly v obci. K tradičním a vyhlášeným specialitám Obce Březník jsou březnické svatební koláče, které mají speciální receptůru a postup při jejich výrobě, který se dědí z generace na generaci.
Na zachování se bohatě podílí Taneční kroužek, jehož zřizovatelem je Obec Březník.
V obci je Veřejná knihovna, Sokolovna a Kinosál.
Dominantou obce je románský kostel Nanebevzetí Pany Marie z konce l2 století. Další pamětihodnosti v okolí obce: zříceniny hradu Lamberk, Vlčí kopec, Kraví hora atd., více v sekci turistika .

Spolky a sdružení

V obci působí následující zájmové organizace: TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů Březník, Myslivcké sdružení Březník - Kuroslepy, Zahrádkáři více...

Dopravní obslužnost

Autobusové a vlakové spojení: V obci funguje pravidelná autobusová linka (790520 Náměšť nad Oslavou - Mohelno - Dukovany ) zajišťující spojení do okolních obcí. Linka patří mezi ztrátové a je dotována obcí. V Březníku se nachází 2 autobusové zastávky (Březník a Březník, Horky).
Návštěvníci obce mohou využít železniční stanici v obcích Kralice nad Oslavou (3 km) nebo Náměšti nad Oslavou (6 km), která leží na železničním koridoru Brno - Jihlava - Havlíčkův Brod. Na některé spoje přímo navazuje autobusový přípoj. V sekci spojení si můžete prohlédnout a případně vytisknout aktuální jízdní řády autobusových linek a vlaků (zpracováno Březník, Kralice n.Osl., Nám. n.Osl.). Vyhledat vhodné spojení přímo z Vašeho města můžete na serveru jízdní řády, který kombinuje vlakové i autobusové spoje.

Automobil: Příjezd automobilem je možný po silnici č. 23 spojující Brno a Třebíč. Rovněž je možné přijet po dálnici D1 (Praha-Brno) a použít EXIT na 162. km ve Velké Bíteši, více informací hledejte ve spojení...

Turistika

V katastru obec je několik velmi zajímavých značených turistických tras vedených Údolím řek Chvojnice a Oslava (chráněná krajinná oblast). Od roku 2003 jsou zde vyznačené cyklotrasy. Více o turistických možnostech v okolí obce turistika

Technická vybavenost obce

viz tabulka pod odkazem technická vybavenost obce

Záchranný systém

V obci působí aktivní Sbor dobrovolných hasičů, který má k dispozici hasičské auto IFA. Vybavení je na dobré technické úrovni a udržované v pohotovostním stavu. Hasiči mají k dispozici požární nádrž v centru obce a možnosti napojení na požární hydranty v části obce, které jsou napojeny na obecní vodojem. Místní hasiči zasahují při místních požárech jako podpůrná jednotka a při povodních. Integrovaný záchranný systém (Policie , Hasiči, Rychlá lékařská pomoc) kraje Vysočina je plně dostupný v Náměšti nad Oslavou vzdálené 6 km.

Zdravotnictví

Zdravotní služby zajišťuje především Zdravotní středisko v Kralicích nad Oslavou a poliklinika v Náměšti nad Oslavou. Lékárna je v Náměšti nad Oslavou. Další možností je tzv. příruční lékárna u Dr. Máši v Kralicích nad Oslavou. Rychlá lékařská pomoc je zajištěna jak v Náměšti nad Oslavou, tak v Třebíči.

Ostatní služby

Seznam poskytovaných služeb a podnikatelů naleznete pod odkazem služby a podnikatelé.

 

Adventní koncert - pozvánka

Cordial Musica ve spoluprácí s Obcí Březník si Vás dovolují pozvat na adventní koncert, který se bude konat v neděli dne 7. 12. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie u nás v Březníku od 17 hodin. Zahraje Vám Bystřické dechové kvarteto. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni!


Místní kapela Beďňáci

Vás srdečně zve v sobotu 6. prosince do Kuroslep, kde se bude konat v sále obecního domu tradiční rocková Mikulášská zábava. Začátek akce je v 8 hodin, vstupné činí 70 Kč. S Beďnáky vystoupí společně rocková formace GUFERO z Havlíčkova Brodu. Kapela se bude těšit na Vaši návštěvu.


Pozvánka na vánoční posezení s Polužankou

v Náměšti nad Oslavou, které se bude konat dne 14. 12. 2014 od 17 hodin:


Upozornění - novela zákona o registraci vozidel

Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje občany, že od 1.1.2015 platí novela zákona o registraci vozidel. Významná změna se týká vozidel v převodu a vozidel v depozitu. Doporučujeme proto všem občanům, kterých se toto týká, aby se co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce, informovali na odboru dopravy a silničního hospodářství o svých vozidlech.

Telefon: 568 619 127; 568 619 121
Lubomír Kissler
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Víceúčelovka - lajnujeme

Podívejte se na aktuální fotky ze stavby nového hřiště :-) Více zde.


Trenéři fotbalové přípravky

pro děti oznamují, že tréninky se budou konat pravidelně každé uterý a pátek, vždy od 16.30 hodin.


Výsledky z veřejného Ustavujícího zasedání zastupitelstva

obce pro volební období 2014 - 2018:

Starosta obce - Ing. Ladislav Malach
Místostarosta - Jaroslav Franěk

Kontrolní výbor:
1) Mgr. Simona Nevrklová
2) František Pejpek
3) Ladislav Sochor

Finanční výbor:
1) Ing. Jindra Sázavská
2) Bc. Milan Kopuletý
3) Jiří Šídlo
4) Jaroslav Staněk
5) Jan Pejpek

Kulturní výbor:
1) Zdeňka Hejlová
2) Marie Sobotková
3) Bc. Jana Řezaninová
4) Hana Sklenářová
5) Marie Pemčáková


Přehled březnických akcí do konce roku:

6.12. - Setkání starobních důchodců v sokolovně
6.12. - Mikulášská zábava v Kuroslepech (hrají březničtí Bedňáci)
7.12. - Adventní koncert (v jednání)
13.12. - Výroční schůze SDH Březník
30.12. - Silvestr cup (na novém hřišti??)
31.12. - Silvestrovský ohňostroj + svařáček u sokolovny


Sauna

Obecní úřad oznamuje, že byl v budově obecního úřadu č.p. 247 v suterénu zahájen provoz sauny. Otevřeno je vždy ve čtvrtek pro muže od 16.30 do 18.30 a dále v pátek pro ženy od 16.30 do 18.30.


Volby do zastupitelstva obce Březník - VÝSLEDKY:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce jsou v naší obci následující:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala 2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala 1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5 Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo 5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.

Celkem v naší obci z 560 voličů využilo možnost zvolit si svého zastupitele 402 občanů, kteří odevzdali 380 platných volebních lístků. 21 volebních lístků bylo neplatných a 1 obálka byla vhozena prázdná.

Nejvíce hlasů získal Jaroslav Franěk – celkem 256, na druhém místě je Ladislav Malach s počtem 213 hlasů, dále Ladislav Sochor získal 200 hlasů, Jana Řezaninová získala 187 hlasů, Zdeňka Hejlová získala 183 hlasů, Milan Kopuletý získal 171 hlasů, Marie Sobotková získala 149 hlasů, František Pejpek získal 128 hlasů, Simona Nevrklová 109 hlasů, Jindra Sázavská Získala 83 hlasů a Jiří Šídlo získal 62 hlasů. více


POLUŽANKA

Dne 23. 9. 2014 vyšel v Deníku článek o naší Polužance a také rozhovor s jejím kapelníkem Jiřím Křivánkem. Přečtěte si ho zde.


Provoz moštárny

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BŘEZNÍK - KUROSLEPY oznamuje občanům, že dnem 8. 11. 2014 KONČÍ PROVOZ MOŠTÁRNY. Kontakty: Chadim Václav 604 831 929, Mucha Antonín 776 850 732.


Sbírka víček v místní MŠ

Stále je možno přinášet víčka od petek do místní MŠ (stačí dát pytlík za dveře a paní Sklenářová si je umístí). Sbírá se pro další potřebné dítko :-) Více zde.


Obecní úřad žádá občany,

aby z důvodu zvyšujícího se počtu vniknutí do domácností a následných krádeží, věnovali pozornost lepšímu zabezpečení svého majetku – hlavně v době své nepřítomnosti.


UPOZORNĚNÍ

Protože se opět rozmohly krádeže dřeva v obecních lesích, bude tento druh trestné činnosti nucen obecní úřad Březník hlásit Policii ČR.


Objemný odpad - Havelkovo

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují odložit objemné předměty jako například vysloužilé pneumatiky na sběrný dvůr Havelkovo, aby tak učinili po domluvě s panem Černým nebo panem Jaroslavem Fraňkem.Tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory
Fondu Vysočiny
Czech point
Egon
  
  
Homepage
Přidat do oblíbených položek
Odeslat zprávu e-mailem
english
deutsch